Program Konferencji 2022

PROGRAM KONFERENCJI Zwierzeta w badaniach naukowych – SGGW w Warszawie 2022

12 września 2022

9:00                  otwarcie rejestracji uczestników

11:00                uroczyste rozpoczęcie Konferencji

11:15-11:45      wykład inauguracyjny, prof. Romuald Zabielski (CMT SGGW) „Otwartość w badaniach naukowych – konieczność nie luksus”

11:45-12:00      przerwa kawowa

Sesja I – Zwierzęce modele chorób neurologicznych

12:00-12:30      dr Anna M. Czarnecka (IMDiK PAN) „Wyzwania związane z odtwarzalnością i wartością translacyjną zwierzęcych modeli chorób neurodegeneracyjnych”.

12:30-13:00      dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska, prof. (UM w Lublinie) „Zebrafish w badaniach behawioralnych”.

13:00-13:30      prof. dr hab. Paweł Mierzejewski (IPiN) „Jak to możliwe, że na szczurach możemy przewidywać działanie leków przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, czy nawet przeciwpsychotycznych?”

13:30-14:00      dr inż. Adriana Wawer (WUM) „Z marihuaną wśród zwierząt – wykorzystanie kannabinoidów w zwierzęcych modelach chorób neurologicznych”.

14.00-15.00      przerwa obiadowa

Sesja II – Badania behawioralne – różne kierunki, różne problemy

15:00-15:30      dr hab. Rafał Ryguła, prof. IF (IF PAN w Krakowie)  „Modelowanie zaburzeń wyższych funkcji poznawczych w przedklinicznych badaniach chorób psychicznych i uzależnień”.

15:30-16:00      dr Katarzyna Dziendzikowska (SGGW) „Neurotoksyczne działanie nanocząstek srebra, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na zdolności poznawcze – badania modelowe”.

16:00-16:30      mgr inż. Patrycja Ciborowska (SGGW) „Wpływ gatunku muzycznego na wyniki produkcyjne i dobrostan zwierząt gospodarskich”

16:30-17:00      dr hab. Marcin Taciak, prof. Instytutu (IFiŻZ PAN) „Oś mikrobiota -jelita-mózg”

17:00-17:30      przerwa kawowa

17:30                Walne Zebranie Członków PolLASA I termin

17:45                Walne Zebranie Członków PolLASA II termin

13 września 2022

Sesja III –  Zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne w dobie kryzysów  – wyzwania na dziś i jutro cz. 1

9:00-9:30          mgr inż. Katarzyna Unrug-Bielawska (NIO-PIB) „Zwierzętarnia w czasach pandemii na przykładzie zwierzętarni hodowlanej i eksperymentalnej NIO-PIB w okresie pandemii COVID-19 w latach  2020- 2022”.

9:30-10:00        dr hab., MBA, prof. UPP Lidia Radko (UP w Poznaniu) „Zasady doboru zwierząt gospodarskich do badań naukowych.”

10:00-10:30      dr hab. Michał Krzysiak (BPN) „Etyka lekarza weterynarii w ochronie gatunkowej zwierząt wolno żyjących”

10:30 -11:00     Wykład Sponsora MMM Polska.

11.00-11.30      przerwa kawowa

Sesja IV Zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne w dobie kryzysów

– wyzwania na dziś i jutro cz. 2

11:30-12:00      dr Olga Gewartowska (MIBMiK) „Wyprowadzanie linii myszy za pomocą edycji genomu przy zastosowaniu CRISPR/Cas9 – możliwości i wyzwania”

12:00-12:30      Dr. Fei Song  “The INFRAFRONTIER Research Infrastructure and the European Mouse Mutant Archive (EMMA)” – wykład on-line

12:30-13:00      dr hab. Marcin Gołębiewski (SGGW)  „Komercjalizacja wyników badań naukowych w praktyce – czy warto się tym zajmować?

13:00-13:30      dr Marta Gajewska (SGGW) „Jak NIE stawiać murów – o współpracy naukowców i komisji etycznych”

13.30-14.30      przerwa obiadowa

Sesja V – Popołudnia dobrostanowe: dobrostan, współpraca, jakość badań – jak je skutecznie połączyć?

14:30-15:00      dr Łukasz Kiraga (SGGW, WIHE) „Metody alternatywne – najnowsze osiągnięcia w zakresie zastąpienia zwierząt”.

15:00-15:30      dr Marzena Stefaniuk (IBD PAN) „3R  w badaniach behawioralnych”.

15:30-16:00      prof. Jarosław Woliński (IFiZZ PAN) „Dobrostan zwierząt i dobra nauka: Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych IFiŻZ PAN w Jabłonie – pierwsze w Polsce laboratorium z pełną akredytacją AAALAC”

16:00-16:30      Joanna  Borowska, Prezentacja fundacji Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych

16.30 – 17.00    przerwa kawowa

17.00 – 18.30    SESJA PLAKTOWA

20.00                Uroczysta kolacja

14 września 2022

Sesja VI – Otwartość w badaniach naukowych – możliwości i ograniczenia

9:00 – 9:30        Kirk Leech (EARA) „Animal Research: Time to Talk! How Openness and Transparency about the ways in which animals are used in scientific and medical research can improve public acceptance and understanding”.

9:30 -10:00       Bartek Sabela (Wydawnictwo Czarne)  „Komunikacja z mediami”.

10:00 -10:30     mgr Joanna Wysocka–Andrusiewicz (UW) „Nietechniczne streszczenie doświadczenia – pierwszy krok w skutecznej komunikacji z laikami”.

10:30-10:45      przerwa kawowa

Sesja VII – Warsztaty

10:45-11:30      Diagnostyka patomorfologiczna w badaniu naukowym i monitoringu zdrowia.

11:30-13:30      Obowiązki zespołów ds. dobrostanu zwierząt w świetle nowelizacji ustawy – KKE

13:30-14:00      Spotkanie robocze dla kierowników zwierzętarni:  „Skuteczny manager”

14:00-16:00      Warsztaty psychologiczne: stres – jak sobie z nim radzić?

od 13:00 Obiad

16.30                Zakończenie Konferencji