Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – PolLASA.
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych jest stowarzyszeniem powołanym w 2010 roku w celu promowania i szerzenia wiedzy na temat etycznego wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach i eksperymentach naukowych. Misją PolLasa jest współpraca z ośrodkami naukowymi i hodowlanymi w Polsce oraz organizacjami międzynarodowymi, mająca na celu promowanie wysokiego poziomu badań biomedycznych oraz jakości i dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do tych badań.
Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do lektury naszej witryny oraz czynnego członkostwa w stowarzyszeniu.

Zarząd PolLASA.

 Aktualności

  • Wrzesień 2019

Zachęcamy do udziału w sympozjum organizowanym 17 października w KULEUVEN „Zwierzęta w badaniach, nie, chyba że …!” „Animals in research, no unless…!”

Konferencja, konferencja i … po konferencji. Składamy serdeczne podziękowania Wykładowcom, Sponsorom, oraz wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tego spotkania naukowego. Mamy nadzieje, że kontakty i informacje uzyskane w czasie naszej Konferencji okażą się dla wszystkich owocne.

Zapraszamy ponownie za 2 lata! Zarząd PolLASA.

PROGRAM KONFERENCJI

zapraszamy na VI Konferencję z cyklu Zwierzęta w Badaniach Naukowych zaplanowaną na 9-11 września 2019 w SGGW w Warszawie.

W ramach naszej konferencji odbędzie się spotkanie otwarte z przedstawicielką EARA – European Animal Research Association – http://eara.eu/en/, Panią Aną Baros, specjalistką od spraw komunikacji. Pani Ana przedstawi nam wykład/prezentację pt.:”Improving Transparency and Communication in Laboratory Animal Science: Challenges and Opportunities”. Zapraszamy 10 września 2019 o godzinie 16.45 na Kampus SGGW, (aula 1 – Wydział Nauk o Zwierzętach, bud 23, SGGW, ul. Ciszewskiego 8, Warszawa).

KOMUNIKAT 12 sierpnia

Termin przyjmowania zgłoszeń wydłużony do 15 sierpnia 2019! Termin nadsyłania streszczeń konferencyjnych wydłużony do 15 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT 29 LIPCA

KOMUNIKAT MAJ 2019_2

  • Sierpień 2019

PROGRAM  SZKOLENIA DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZÓW NAD OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTA UTRZYMYWANYMI W OŚRODKU ORAZ ICH DOBROSTANEM SZKOLENIE DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI DOŚWIADCZALNYMI – Warszawa 16-19 września 2019.

  • Lipiec 2019

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt”, która odbędzie się 17 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. https://www.umcs.pl/pl/zaproszenie,16697.htm

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA: pracownik techniczny do opieki nad zwierzętami i pomocy przy eksperymentachhttp://jcet.eu/new/wp-content/uploads/2019/07/og%C5%82oszenie-2019-174.pdf  .

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ŁĄCZONYM 16-19/09/2019 : SZKOLENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZÓW NAD OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI UTRZYMYWANYMI W OŚRODKU ORAZ ICH DOBROSTANEM i SZKOLENIE DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI DOŚWIADCZALNYMI dalsze informacje:  http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/

W imieniu sekcji wodnej PolLASA zapraszamy na „rybne” spotkanie :)

EdinFishTech2019slide new-1

  • Czerwiec 2019

W dniach 10-11 października 2019 r. RSPCA we współpracy z Biomedical Research Foundation of Academy of Athens organizuje trzecie międzynarodowe spotkanie „Focus on severe suffering – Avoiding mortality’” poświęcone zagadnieniom związanym z zapobieganiem cierpieniu i śmiertelności zwierząt. . INFO Program

w dniach 1-5 lipca b.r. planowane jest w Warszawie SZKOLENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PLANOWANIE I WYKONYWANIE PROCEDUR I DOŚWIADCZEŃ ORAZ UŚMIERCAJĄCYCH ZWIERZĘTA INFO

  • Maj 2019

W imieniu organizatorów zapraszamy na wydarzenie organizowane w Poznaniu w dn.  14-15 X 2019 :

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA PRAKTYKI WOBEC ZWIERZĄT W XXI WIEKU – RÓŻNICE KULTUROWE W TRAKTOWANIU ZWIERZĄT

W maju zachęcamy Państwa do udziału w dwóch seminariach:

STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ: zaproszenie_2019

Warunki utrzymania a dobrostan zwierząt laboratoryjnych: Konferencja zaproszenie_maj_2019

  • Marzec 2019

Przypominamy: 20 marca 2019 spotykamy się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym PolLASA.

Plan zebrania:

10.00 – Wykład 1: „Jakości pasz dla zwierząt laboratoryjnych jako czynnik otrzymywanych wyników badan” dr n. wet. Lidia Radko, PIWET, Puławy

11.00 – Walne Zebranie Sprawozdawcze 1 termin

11.30 – 2 termin

Proponowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków PolLASA.
2. Wybranie Przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2018r.
5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2018r.
6. Zgłoszenie kandydatów do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PolLASA.
7. Wybory: głosowanie tajne.
8. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z konferencją 2019, w tym organizacją warsztatów dobrostanowych.
9. Wybór przedstawiciela PolLASA do współpracy z EARA.
10.Wolne wnioski.

ok. 14.00 Wykład 2: ”Refining Rodent Oral Gavage, Infusion & Blood Sampling” Edwin Spoelstra – Instech Inc., AnimaLab

ZAPRASZAMY!

Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Zwierzętami (EARA) opublinowała przewodnik na temat opracowywania i wdrażania strategii komunikacyjnej dotyczącej wykorzystywania zwierząt w badaniach. PolLASA jako członek EARA uzyskała dostęp do materiałów. LINK

  • Luty 2019

W dniu 20 marca 2019 o godzinie 11.00 w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej M. Mossakowskiego, PAN, ul. Pawińskiego 5 w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze PolLASA za rok 2018.

  • Styczeń 2019

SZKOLENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PLANOWANIE I WYKONYWANIE PROCEDUR I DOŚWIADCZEŃ ORAZ UŚMIERCAJĄCYCH ZWIERZĘTA – Warszawa LUTY 2019 – informacje w zakładce KURSY POLLASA.

Konferencja 2019

zapraszamy na VI Konferencję z cyklu Zwierzęta w Badaniach Naukowych zaplanowaną na 9-11 września 2019 w SGGW w Warszawie.

W programie Konferencji znajdą Państwo wykłady i warsztaty poświęcone 3 tematom wiodącym:

1. Zwierzęta genetycznie zmienione – hodowla i utrzymanie
2. Zwierzęta w badaniach sercowo – naczyniowych
3. Warsztaty dla członków Zespołów ds. Dobrostanu Zwierząt.        

  • Grudzień 2018

Zapraszamy do lektury wywiadu udzielonego przez dr hab. inż. Hannę Kalamarz-Kubiak prof. nadzw. IO PAN dla Dziennika Bałtyckiego na temat stresu i cierpienia u ryb oraz losów wigilijnego karpia:

WYWIAD DZIENNIK BAŁTYCKI

  • Listopad 2018

ikona zapożyczona ze strony Nadleśnictwo Wronki, Lasy Państwowe

Archiwum