Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – PolLASA.
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych jest stowarzyszeniem powołanym w 2010 roku w celu promowania i szerzenia wiedzy na temat etycznego wykorzystania zwierząt laboratoryjnych w badaniach i eksperymentach naukowych. Misją PolLasa jest współpraca z ośrodkami naukowymi i hodowlanymi w Polsce oraz organizacjami międzynarodowymi, mająca na celu promowanie wysokiego poziomu badań biomedycznych oraz jakości i dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do tych badań.
Wszystkich zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do lektury naszej witryny oraz czynnego członkostwa w stowarzyszeniu.

Zarząd PolLASA.

 Aktualności

PROGRAM KONFERENCJI

zapraszamy na VI Konferencję z cyklu Zwierzęta w Badaniach Naukowych zaplanowaną na 9-11 września 2019 w SGGW w Warszawie.

W ramach naszej konferencji odbędzie się spotkanie otwarte z przedstawicielką EARA – European Animal Research Association – http://eara.eu/en/, Panią Aną Baros, specjalistką od spraw komunikacji. Pani Ana przedstawi nam wykład/prezentację pt.:”Improving Transparency and Communication in Laboratory Animal Science: Challenges and Opportunities”. Zapraszamy 10 września 2019 o godzinie 16.45 na Kampus SGGW, (aula 1 – Wydział Nauk o Zwierzętach, bud 23, SGGW, ul. Ciszewskiego 8, Warszawa).

KOMUNIKAT 12 sierpnia

Termin przyjmowania zgłoszeń wydłużony do 15 sierpnia 2019! Termin nadsyłania streszczeń konferencyjnych wydłużony do 15 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT 29 LIPCA

KOMUNIKAT MAJ 2019_2

 • Sierpień 2019

PROGRAM  SZKOLENIA DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZÓW NAD OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTA UTRZYMYWANYMI W OŚRODKU ORAZ ICH DOBROSTANEM SZKOLENIE DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI DOŚWIADCZALNYMI – Warszawa 16-19 września 2019.

 • Lipiec 2019

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt”, która odbędzie się 17 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. https://www.umcs.pl/pl/zaproszenie,16697.htm

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA: pracownik techniczny do opieki nad zwierzętami i pomocy przy eksperymentachhttp://jcet.eu/new/wp-content/uploads/2019/07/og%C5%82oszenie-2019-174.pdf  .

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ŁĄCZONYM 16-19/09/2019 : SZKOLENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZÓW NAD OSOBAMI SPRAWUJĄCYMI OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI UTRZYMYWANYMI W OŚRODKU ORAZ ICH DOBROSTANEM i SZKOLENIE DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI DOŚWIADCZALNYMI dalsze informacje:  http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/

W imieniu sekcji wodnej PolLASA zapraszamy na „rybne” spotkanie :)

EdinFishTech2019slide new-1

 • Czerwiec 2019

W dniach 10-11 października 2019 r. RSPCA we współpracy z Biomedical Research Foundation of Academy of Athens organizuje trzecie międzynarodowe spotkanie „Focus on severe suffering – Avoiding mortality’” poświęcone zagadnieniom związanym z zapobieganiem cierpieniu i śmiertelności zwierząt. . INFO Program

w dniach 1-5 lipca b.r. planowane jest w Warszawie SZKOLENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PLANOWANIE I WYKONYWANIE PROCEDUR I DOŚWIADCZEŃ ORAZ UŚMIERCAJĄCYCH ZWIERZĘTA INFO

 • Maj 2019

W imieniu organizatorów zapraszamy na wydarzenie organizowane w Poznaniu w dn.  14-15 X 2019 :

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA PRAKTYKI WOBEC ZWIERZĄT W XXI WIEKU – RÓŻNICE KULTUROWE W TRAKTOWANIU ZWIERZĄT

W maju zachęcamy Państwa do udziału w dwóch seminariach:

STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ: zaproszenie_2019

Warunki utrzymania a dobrostan zwierząt laboratoryjnych: Konferencja zaproszenie_maj_2019

 • Marzec 2019

Przypominamy: 20 marca 2019 spotykamy się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym PolLASA.

Plan zebrania:

10.00 – Wykład 1: „Jakości pasz dla zwierząt laboratoryjnych jako czynnik otrzymywanych wyników badan” dr n. wet. Lidia Radko, PIWET, Puławy

11.00 – Walne Zebranie Sprawozdawcze 1 termin

11.30 – 2 termin

Proponowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków PolLASA.
2. Wybranie Przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w 2018r.
5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dot. działalności Zarządu w 2018r.
6. Zgłoszenie kandydatów do nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PolLASA.
7. Wybory: głosowanie tajne.
8. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z konferencją 2019, w tym organizacją warsztatów dobrostanowych.
9. Wybór przedstawiciela PolLASA do współpracy z EARA.
10.Wolne wnioski.

ok. 14.00 Wykład 2: ”Refining Rodent Oral Gavage, Infusion & Blood Sampling” Edwin Spoelstra – Instech Inc., AnimaLab

ZAPRASZAMY!

Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Zwierzętami (EARA) opublinowała przewodnik na temat opracowywania i wdrażania strategii komunikacyjnej dotyczącej wykorzystywania zwierząt w badaniach. PolLASA jako członek EARA uzyskała dostęp do materiałów. LINK

 • Luty 2019

W dniu 20 marca 2019 o godzinie 11.00 w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej M. Mossakowskiego, PAN, ul. Pawińskiego 5 w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze PolLASA za rok 2018.

 • Styczeń 2019

SZKOLENIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PLANOWANIE I WYKONYWANIE PROCEDUR I DOŚWIADCZEŃ ORAZ UŚMIERCAJĄCYCH ZWIERZĘTA – Warszawa LUTY 2019 – informacje w zakładce KURSY POLLASA.

Konferencja 2019

zapraszamy na VI Konferencję z cyklu Zwierzęta w Badaniach Naukowych zaplanowaną na 9-11 września 2019 w SGGW w Warszawie.

W programie Konferencji znajdą Państwo wykłady i warsztaty poświęcone 3 tematom wiodącym:

1. Zwierzęta genetycznie zmienione – hodowla i utrzymanie
2. Zwierzęta w badaniach sercowo – naczyniowych
3. Warsztaty dla członków Zespołów ds. Dobrostanu Zwierząt.        

 • Grudzień 2018

Zapraszamy do lektury wywiadu udzielonego przez dr hab. inż. Hannę Kalamarz-Kubiak prof. nadzw. IO PAN dla Dziennika Bałtyckiego na temat stresu i cierpienia u ryb oraz losów wigilijnego karpia:

WYWIAD DZIENNIK BAŁTYCKI

 • Listopad 2018

ikona zapożyczona ze strony Nadleśnictwo Wronki, Lasy Państwowe

Zapraszamy do SGGW w Warszawie na wykład dr inż. Marty Gajewskiej z Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie pod tytułem: Co ma mysz do raka – dlaczego wykorzystujemy zwierzęta w badaniach biomedycznych?zawiadomienie o spotkaniu PTG 29 11 2018

 • Październik 2018

Zapraszamy na szkolenie The Spring 2019 UAB Online Zebrafish Husbandry Education Courseinformacje na stronie sekcji wodnej.

 • Wrzesień 2018

24.10.2018 roku zapraszamy do IMDiK PAN przy ul. Pawińskiego 5 w Warszawie na seminarium z cyklu „Jesienne spotkania naukowe”. Seminarium zostanie zorganizowane przy współudziale sponsora JANVIER LABS. Program spotkania Jesień 2018

Już za tydzień 18 września rozpoczyna się SZKOLENIE DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ OSÓB NADZORUJĄCYCH OPIEKUNÓW. 

Rekrutacja wciąż trwa >> INFO

PolLASA oraz IMDiK PAN zapraszają 24.10.2018 roku do Warszawy na wydarzenie z cyklu „Jesienne spotkania naukowe”. Szczegóły podamy wkrótce.

 • LIPIEC 2018

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na XVI Konferencję „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt” organizowaną przez  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozpoczynamy rekrutację na wrześniowe SZKOLENIE DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ OSÓB NADZORUJĄCYCH OPIEKUNÓW

 • KWIECIEŃ 2018

Rozpoczynamy rekrutację na lipcowy kurs dla eksperymentatorów. Zgłoszenia i więcej informacji w zakładce kursy >>

SEMINARIUM OCENA DOTKLIWOŚCI 2018. 

W piątek 13-go, spotkaliśmy się w Warszawie na seminarium poświęconym ocenie dotkliwości i ocenie retrospektywnej doświadczeń. Seminarium uświetnili swoją obecnością doskonali wykładowcy, w tym dr David Smith z Wielkiej Brytanii, oraz liczne grono uczestników. Dziękujemy firmie ANIMA-VIVARI za pomoc w organizacji spotkania.

WYKŁADY UDOSTĘPNIONE PRZEZ WYKŁADOWCÓW

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem „DLA DOBRA NAUKI” wyemitowanym przez telewizję „Dzień Dobry TVN”, a nagrywanym w Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej GUMed, w którym wystąpiła m. in nasza koleżanka z Zarządu PolLASA lek. wet. Grażyna Peszyńska-Sularz: TVN. Celem reportażu było przedstawienie istoty oraz celowości badań na zwierzętach, specyfiki tej pracy oraz korzyści dla ludzi i zwierząt wynikających z przeprowadzania doświadczeń in vivo.

 • MARZEC 2018

Zapraszamy na dwa wydarzenia w kwietniu:

SEMINARIUM OCENA DOTKLIWOŚCI 2018

KONFERENCJA Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej 2018

7 marca 2018 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze PolLASA. Członkowie Towarzystwa przyjęli sprawozdania z działalności za rok 2017 i udzielili absolutorium Zarządowi na kolejny rok.

Dziękujemy firmie ANIMALAB  za wsparcie przy organizacji zebrania.

Zaproszenie na: Severity assessment seminar – Warszawa 13 kwietnia 2018

14 kwietnia bieżącego roku odbędzie się w Warszawie spotkanie przedstawicieli organizacji członkowskich FELASA (BoM). W dniu poprzedzającym (13 kwietnia 2018r.) organizujemy seminarium poświęcone problematyce dotkliwości eksperymentów na zwierzętach, w którym weźmie udział przedstawiciel FELASA dr David Smith.

Program spotkania Severity assessment seminar:

Powitanie Gości: dr Marta Gajewska

prof. Elżbieta Kompanowska-Jezierska: „Wrażliwość badaczy i dotkliwość eksperymentu: czy zmienia je świadomość społeczna?”

Dr David Smith: „Retrospective Assessment of Projects”

Dr David Smith: “Severity Classification & Reporting – findings from FELASA Workshops”

Prof. Hanna Kalamarz-Kubiak: „Ocena dotkliwości procedur u ryb w świetle badań nad stresem i wskaźnikami dobrostanu ”

Prof. Krzysztof Wąsowicz:  „Ocena dotkliwości procedur i poziomu bólu u zwierzat – patyczek w mrowisko”

 Dr Marta Gajewska: „Zwierzęta laboratoryjne ze szkodliwym fenotypem – teoria i praktyka”

 • LUTY 2018

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu  7 marca 2018 o godzinie 11.00 w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej M. Mossakowskiego, PAN, ul. Pawińskiego 5 w Warszawie. Plan zebrania:
10:00 wykład: prof. Krzysztof Turlejski „O odczuwaniu bólu u bezkręgowców”
11:00 rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków PolLASA
Po zebraniu wykład 2: dr inż. Marta Gajewska „Właściwa nomenklatura stad i szczepów”

12 luty – zaczynamy kolejny kurs dla eksperymentatorów.

 • STYCZEŃ 2018

Szkolenie PolLASA luty 2018 – BRAK MIEJSC.

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że zmarła Pani Profesor Józefa Styrna, wybitny naukowiec i dydaktyk. Pani Profesor była członkiem Komitetu Założycielskiego PolLASA. Zamieszczamy krótkie WSPOMNIENIE autorstwa dr hab. Zbigniewa Polańskiego.

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb Pani Profesor odbędą się 22 stycznia o godz. 11:40 w Nowej Kaplicy na Cmentarzu Batowickim w Krakowie, ul. Powstańców 48.

Ważne daty:

7 marca 2018 – Walne zebranie sprawozdawcze Członków Towarzystwa, IMDiK Warszawa

13 kwietnia 2018 – Seminarium „Ocena dotkliwości procedur”, IMDiK Warszawa

14 kwietnia 2018 – BoM FELASA w Warszawie

 • Październik’2017

  Zaproszenie na konferencję dotycząca szkolenia zwierząt: http://atm2017.eu/

 •  Wrzesień’2017

  Zapraszamy na XV Konferencję „Etyczne i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu Zwierząt”, która odbędzie się 3 października 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. INFO

  Komitet Organizacyjny oraz Naukowy V Konferencji pragnie złożyć serdeczne podziękowania Uczestnikom oraz Sponsorom za czynny udział i wsparcie naszego wydarzenia. Mamy nadzieję, że te wspólnie spędzone 3 dni były dla Państwa inspirującym i owocnym czasem. Zapraszamy ponownie za 2 lata!

  Równocześnie pragniemy poinformować, że na podstronie konferencji zamieszczamy prezentacje z wykładów.  >>>

Już za tydzień spotykamy się na konferencji w Warszawie. Jak dojechać?

PROGRAM KONFERENCJI

Otrzymaliśmy informację o objęciu patronatem przez Krajową Komisję Etyczną Ds. Doświadczeń na Zwierzętach naszej w V Konferencji Zwierzęta w Badaniach NaukowychKKE przeprowadzi również warsztaty dotyczące zadań Zespołów ds. Dobrostanu Zwierząt.

 • Kwiecień’2017

Zapraszamy do udziału w V Konferencji Zwierzęta w Badaniach Naukowych

Archiwum