Sprawozdanie z Konferencji 2022

Sprawozdanie z konferencji „Zwierzęta w badaniach naukowych”

 1. Termin konferencji: 12-14 września 2022 r.
 2. Miejsce: SGGW w Warszawie.
 3. Organizatorzy:
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych i Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
 1. Współorganizatorzy:
 • Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 1. Patronat Honorowy: Rektor SGGW w Warszawie i Minister Edukacji i Nauki
 2. Patronat: Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
 1. W czasie konferencji przeprowadzono 6 sesji wykładowych poświęconych tematowi badań w dziedzinie neurobiologii i behawioru, dobrostanu zwierząt doświadczalnych oraz problemowi otwartości i transparentności w nauce oraz 1 sesję warsztatową (diagnostyka patomorfologiczna, obowiązki zespołów ds. dobrostanu zwierząt i warsztaty dotyczące stresu).
 2. Liczba uczestników: 190.
 3. Przedstawiciele jednostek naukowo – badawczych, przedsiębiorstw i organizacji społecznych – liczba instytucji: 32.
 4. Znaczenie dla środowiska naukowego: przekazywanie i pogłębiane wiedzy dotyczącej szeroko pojętego tematu doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt; dyskusja dotycząca właściwej komunikacji i przekazywania społeczeństwu informacji dot. w/w eksperymentów.
 5. Wydarzenie sponsorowało 10 firm: MMM Polska, Alab Bioscience, Animalab, Anima-Vivari, Anlab, JRS, Labtek, Phcbi, Selvita i Zoolab.