V kominikat konferencji 2022

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią V komunikatu.

Zwracamy szczególną uwagę na sesję plakatową – w tym roku postanowiliśmy zorganizować ją w formie e-posterów.

Postery zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji na naszej stronie, umożliwimy ich przeglądanie na terminalach w trakcie konferencji. Zależnie od ilości zgłoszonych plakatów, zorganizujemy sesję na auli konferencyjnej z możliwością 3 minutowej prezentacji każdego plakatu (max. 5 slajdów).
Serdecznie zapraszamy do przesyłania e-plakatów wraz ze streszczeniami na nasz adres mail: kontakt(at)pollasa.pl.