Sprawozdanie z kongersu FELASA 2022

15 Kongres FELASA odbył się w dniach 13-16 czerwca 2022 roku w Marsylii. Miejscem obrad było centrum konferencyjno-wystawowe Marseille Chanot.

W kongresie wzięła udział dosyć liczna grupa uczestników z Polski reprezentujących, m. in. ośrodki naukowe z miast takich jak Warszawa, Olsztyn i Wrocław. Co ciekawe, w reprezentacjach zagranicznych ośrodków naukowych można było również znaleźć stosunkowo licznych rodaków (np. wśród delegatów z Norwegii).

Chociaż kongres zaczynał się, zgodnie z planem, 13 czerwca, to 12 czerwca zorganizowano warsztaty dotyczące klasyfikacji dotkliwości procedur, w tym szkolenia dla trenerów mających dalej szkolić osoby zaangażowane w procedury ze zwierzętami.

12 czerwca, po raz pierwszy po długiej przerwie odbyło się w formie tradycyjnej („na żywo”) spotkanie Board of Management, które jednak odbywało się od zmienioną nazwą (ta nazwa będzie dalej stosowana) jako Member Delegates Meeting (MDM). PolLASA była reprezentowana przez wiceprezesa, prof. dr hab. Krzysztofa Wąsowicza.

Przebieg posiedzenia MDM nie odbiegał swoim programem od wcześniejszych spotkań odbywających się online. Po otwarciu posiedzenia i poświęceniu kilkunastu minut na sprawy proceduralne, przedstawiono informacje z ostatniej chwili na temat rozpoczynającego się w dniu następnym kongresu, a następnie przedstawiono informacje na temat następnego kongresu FELASA, który odbędzie się w roku 2025 w Atenach.

W następnej kolejności występowali przedstawiciele organizacji o statusie obserwatorów, czyli ESLAV (European Society of Laboratory Animals Veterinarians) i AALAS (American Association of Laboratory Animal Science). W tej części posiedzenia Prezes FELASA zaprezentowała propozycje zmian w statusie organizacji afiliowanych przy FELASA.

W następnej kolejności przedstawiono sprawozdanie z działania grup roboczych i wstępnie przedyskutowano propozycję grupy roboczej mającej przedstawić rekomendacje co do poziomu obciążenia pracą personelu technicznego zwierzętarni.

Dalsza część posiedzenia poświęcona była sprawom różnym, takim jak raport ze spotkań Krajowych Punktów Kontaktowych w sprawach związanych z doświadczeniami na zwierzętach oraz prezentacjom organizacji włączonych w sprawy promowania otwartości w badaniach na zwierzętach: Animal Research Tomorrow, EARA (European Animal Research Association). W tej części zaprezentowano również działalność EFAT (European Association of Animal Technologists), ICLAS (International Council for Laboratory Animal Science) i ETPLAS (European Teaching Platform for Laboratory Animal Science).

Przed zakończeniem posiedzenia poinformowano o miejscu i terminach następnych spotkań MDM. Na jesieni br. spotkanie odbędzie się online, natomiast na wiosnę 2023 MDM będzie połączony z Annual General Meeting w Ljublianie w Słowenii.

Właściwy kongres zaczął się 13 czerwca i oferował niezwykle szerokie spektrum prezentowanych zagadnień. Problemem było jednak to, że sesje odbywały się często równolegle nawet w 8 salach, co powodowało, że niemożliwe było osobiste wzięcie udziału we wszystkich interesujących wykładach. Na szczęście organizatorzy nagrywali część wystąpień, a nagrania będą dostępne również po zakończeniu kongresu. Doświadczenia z okresu pandemii zmieniły również sposób prezentacji. Niektórzy wykładowcy, którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć osobiście, przesyłali nagrania swoich wystąpień. Wadą takiego rozwiązania była niemożność zdawania pytań prelegentom, ale wszystkim słuchaczom udostępniano adresy mailowe wykładowców. Organizatorzy nie ustrzegli się jednak pewnych niedociągnięć, a mianowicie nie przewidzieli, w przypadku niektórych wystąpień, liczby chętnych słuchaczy, przez co czasami brakowało miejsc siedzących, a w salach panował tłok.

Sesje posterowe zorganizowane były z wykorzystaniem środków elektronicznych. Postery dostępne były online w czasie kongresu, jak również po jego zakończeniu. Dla uczestników zapewniono pewną liczbę terminali (tabletów) do przeglądania posterów. Oprócz tego zorganizowano krótkie sesje, gdzie autorzy posterów w ciągu kilku minut prezentowali swoje wyniki, tak aby można było z nimi przedyskutować różne nurtujące zagadnienia.

W czasie kongresu funkcjonowała „wioska”, gdzie prezentowały się różne narodowe i międzynarodowe organizacje zajmujące się zagadnieniami badań z wykorzystaniem zwierząt: AALAS, AFSTAL, Animal Research Tomorrow, DALAS, EARA, ECLAM, Komisja Europejska, ESLAV, FELASA, Foindazione Guido Bernardini, HSBLAS, International Council for Laboratory Animal Science, Laboratory Animals Limited i Zebrafish Husbandry Association.

W czasie kongresu swoje stoiska miało wielu wystawców z obszaru badań z wykorzystaniem zwierząt. Ogółem swoje stoiska (mniejsze, większe lub bardzo duże) miało 99 firm oferujących różne usługi i produkty w tej dziedzinie. Zwiedzanie obszaru zajmowanego przez wystawców pozwoliło na zorientowanie się w bieżącej ofercie i trendach w organizacji pracy hodowlanej i eksperymentalnej z wykorzystaniem zwierząt.

prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz.