Popołudnie z POLLASA 2 za nami!

Za nami kolejne spotkanie z nowego cyklu “Popołudnie z PolLASA”, tym razem poświęcone zadaniom i roli członków w PolLLASA w pracach lokalnych komisji etycznych. Długa i owocna dyskusja dotyczyła głównie problemów, z jakimi borykają się obecnie komisje. Dziękujemy wszystkim za udział w dyskusji i wymianie doświadczeń! Za miesiąc (uwaga zmiana: we WTOREK 15 czerwca 2021) odbędzie się spotkanie poświęcone handlingowi i habituacji zwierząt doświadczalnych.