Rozpoczynamy pierwsze szkolenie teoretyczne dla osób uczestniczących w procedurach.

Ze względu na częste zapytania o szkolenie dla osób uczestniczących w procedurach, postanowiliśmy rozpocząć również takie kursy. Niestety czas pandemii i brak możliwości zorganizowania zajęć praktycznych wymusił ograniczenie kursu jedynie do zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne kursanci są zobligowani przejść we własnych jednostkach.