KONFERENCJA dotycząca transparentności w nauce i najnowszych osiągnięć w sprawie metod alternatywnych.

Organizowana przez Komisję Europejską konferencja ma na celu propagowanie przyspieszenia odejścia od wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych i testowaniu. Konferencja podejmuje ciekawe tematy dla wszystkich osób zajmujących się modelami zwierzęcymi lub alternatywnym podejściem do doświadczeń.

https://animals-in-science-conf.tw.events

Główne cele konferencji to:

– Przedstawienie aktualnych informacji na temat strategicznych prac Komisji zmierzających do ostatecznego celu, jakim jest zastąpienie zwierząt w nauce poprzez rozwijanie alternatywnych rozwiązań innych niż zwierzęce.

– Przedstawienie, w jaki sposób zwiększona przejrzystość w zakresie obecnego wykorzystywania zwierząt może przyspieszyć przejście na podejście bez wykorzystania zwierząt.

– Prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zastępowania modeli zwierzęcych.