Konsultacje dotyczące dobrych praktyk dotyczących wzbogaceń środowiska

Krajowa Komisja Etyczna do spraw Doświadczeń na Zwierzętach zdecydowała o włączeniu w prace nad dobrymi praktykami dotyczącymi wzbogaceń środowiska dla zwierząt doświadczalnych organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Ogłoszenie w tej sprawie znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenia