Metody niezwierzęce w nauce i testach

Zapraszamy doz apoznania się ze sprawozdaniem EURL ECVAM z 2021 r., w którym opisano działania badawcze, rozwojowe i walidacyjne, a także inicjatywy promujące absorpcję i stosowanie metod i podejść bez wykorzystania zwierząt w nauce i testach regulacyjnych.

LINK