Szkolenie e-learningowe w języku angielskim dla osób planujących pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi.

PolLASA we współpracy Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) opracowała teoretyczne szkolenie e-learningowe przygotowujące do pracy ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów naukowych lub edukacyjnych. Szkolenie, w całości w języku angielskim, dedykowane jest wyłącznie osobom, które nie posługują się językiem polskim.

Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt z Działem Koordynacji Naukowej MIBMiK: SCU(at)@iimcb.gov.pl