Komunikacja – szkolenie EARA

W grudniu b.r. odbyło się organizowane przez EARA szkolenie dotyczące komunikacji i otwartości w nauce. W trakcie warsztatów on-line przygotowanych specjalnie dla uczestników z Polski omówiono kilka zagadnień. W pierwszej kolejności przestawiono typowe metody komunikacji stosowane przez grupy broniące praw zwierząt. Omówiono ich ewolucję, począwszy od bardzo radykalnych poczynań, szczególnie w UK pod koniec XX i pierwszej dekadzie XXI wieku, do bardzo profesjonalnych akcji prowadzonych obecnie. Zidentyfikowano główny i dobrze znany problem polegający na nieprofesjonalnej i niewłaściwej formie komunikacji ze strony naukowców w stronę niespecjalistów.  Takie podejście „z wieży z kości słoniowej” bardzo szkodzi dialogowi i jest wykorzystywane przez obrońców zwierząt, a w konsekwencji ma wpływ na brak akceptacji społecznej dla badań naukowych i testów z wykorzystaniem zwierząt. Te podstawowe problemy, czyli zamknięcie środowiska naukowego, tendencja do rozmów o badaniach tylko we własnym gronie, brak woli do nawiązania komunikacji ze społeczeństwem i informowania w przystępny i zrozumiały sposób o celu i metodach prowadzonych badań na zwierzętach, bardzo szkodzą nauce wykorzystującej zwierzęta. Głównymi powodami tych problemów są braki umiejętności komunikacyjnych (jak w prosty sposób mówić o rzeczach skomplikowanych) oraz wątpliwości dotyczące ujawnienia informacji stanowiących własność intelektualną (zaszkodzenie patentom lub osłabienie pozycji konkurencyjnej na rynku naukowym). Wynikiem takiej postawy, i takich braków, jest efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego: narastanie mitów wobec pracy naukowców, utrata zaufania społecznego do pracy naukowej, oddanie głosu osobom, które są przeciwne wykorzystaniu zwierząt w badaniach.

 Receptą na polepszenie sytuacji mogłaby być poprawa komunikacji z opinią publiczną przez:

  1. Zwiększenie otwartości środowiska naukowego na kontrolę społeczną oraz samokontrola środowiska naukowego (np. krytykowanie patologii i nadużyć, braku kompetencji etc).
  2. Zwiększenie transparentności badań i zrozumienia ich przez społeczeństwo, w tym działania mające na celu rzetelne informowanie o potrzebie przeprowadzania badań z wykorzystaniem zwierząt oraz osiągnięciach nauki dzięki doświadczeniom na zwierzętach. Do realizacji tych celów niezbędne jest w komunikacji używanie prostego, zrozumiałego dla opinii publicznej języka.
  3. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród uczniów liceów oraz studentów, aby poprzez nich dotrzeć do szerszej publiczności, która łatwiej zrozumie prosty przekaz.
  4. Wprowadzenie warsztatów z komunikacji naukowej dla samodzielnych pracowników naukowych.

Za relację z warsztatów dziękujemy: Przemko Tylżanowski, PolLASA i PTZ