Międzynarodowe seminarium kierowane do zespołów ds. dobrostanu

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w międzynarodowym seminarium kierowanym do zespołów ds. dobrostanu.

Celem tego webinarium jest:

  • pomoc w rozwoju i harmonizacji obecnych dobrych praktyk w zespołach zajmujących się dobrostanem zwierząt
    (AWB);
  • omówienie sposobów rozwiązania nierozstrzygniętych problemów, które uniemożliwiają niektórym ciałom doradczym
    skuteczną realizację swoich zadania;
  • umożliwienie uczestnikom nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
  • działania w kierunku osiągnięcia większej otwartości w zakresie prac zespołów doradczych i wdrażania wytycznych dyrektywy.
    Webinarium jest otwarte dla zainteresowanych uczestników, którzy są zaangażowani w działalność i funkcjonowanie AWB.

Organizatorzy proszą o wypełnienie ankiety do dnia 7 czerwca. Szczegóły poniżej w załączeniu.

EFPIA-RSPCA-AWB-webinar-agenda-18-June-2020Download