VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH 2024

Otworzyliśmy zgłoszenia na naszą cykliczną konferencję ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH, która w roku 2024 odbędzie się na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy współorganizacji Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Wiecej informacji i zgłoszenia: 2024 – Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych (pollasa.pl)