Member Delegates Meeting FELASA

10 marca 2023 roku odbył się w trybie online Member Delegates Meeting FELASA. Na zebraniu PolLASA-ę reprezentował Wiceprezes, prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz. Na zebraniu podjęto decyzję o lokalizacji obrad Kongresu FELASA w Atenach w 2023 roku, a następnie nastąpiły zwyczajowe punkty posiedzenia, takie jak przedstawienie uczestników spotkania i przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania. Przedstawiono stan przygotowań do kongresu w Atenach, jak również skład komitetu naukowego i organizacyjnego, oraz zagadnienia logistyczne związane z organizacją kongresu.

Sekretarz przedstawił sprawy związane z organizacją kongresu w roku 2028, stan prac związanych z tworzeniem platform kształcenia ustawicznego (CPD). W tym punkcie swoje prezentacje miały również organizacje afiliowane przy FELASA.

Przedstawiono stan prac grup roboczych, rezultaty prac krajowych punktów konsultacyjnych, oraz przedstawiono kandydatów do nagrody AAALAC im Bennetta J. Cohena.

Poinformowano, że następny MDM online odbędzie się 19 maja 2023 roku, a w Ljubljanie, przy okazji zjazdu Słoweńskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach  Laboratoryjnych odbędzie się MDM w formie tradycyjnej.