Październikowe popołudnie z PolLASA

W dniu 18 października 2022 odbyło się spotkanie członków PolLASA na powracającym cyklicznym POPOŁUDNIU Z POLLASĄ. Na początku mg inż. Janusz Drebot przygotował praktyczne informacje dotyczące rodzajów zwierzętarni i związanych z nimi obostrzeń. Następnie odbyła się ożywiona dyskusja, w wyniku której podjęto decyzje ws przygotowywania materiałów dotyczących funkcjonowania zwierzętarni i w związku z tym utworzono pierwszą grupę roboczą.

Zapraszamy członków PolLASA do aktywnego uczestnictwa w POPOŁUDNIU Z POLLASĄ. To okazja do spotkania i przedyskutowania ważnych tematów dotyczących pracy ze zwierzętami (i nie tylko).

Szczegóły następnego spotkania wkrótce.