Stypendia PolLASA

Od roku 2019 nasze Towarzystwo umożliwia wystąpienie o dofinansowanie do staży i pobytów szkoleniowych lub badawczych dla naszych Członków.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem stypendiów – pliki poniżej.

Nabór wniosków stypendialnych: zgłoszenia będą przyjmowane mailowo, na adres: kontakt@pollasa.pl, do dnia 30 kwietnia 2020 roku, do godziny 20.00.

REGULAMIN