Sekcja wodna

W imieniu sekcji wodnej PolLASA zapraszamy na „rybne” spotkanie :) INFO: EdinFishTech2019slide new-1

ogłoszenie dot. warsztatów rybnychZapraszamy na szkolenie The Spring 2019 UAB Online Zebrafish Husbandry Education Course

Zebrafish Husbandry Association (ZHA) and University of Alabama at Birmingham (UAB)
Offering:  This course offers 60 contact hours and 6.0 continuing education units (CEU) from UAB.
Taught by: The Zebrafish Husbandry Education Team of ZHA
Cost:  $450 per person

Start date:  January 8, 2019
End date:  May 17, 2019
For registration, please follow this link: https://prostudies.uab.edu/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=4607518&selectedProgramAreaId=4606933&selectedProgramStreamId=
For More Information Contact:
Dr. Hugh Hammer: at hshammer@uab.edu Dr. Susan Farmer: sfarmer@uab.edu

O Danio w Życiu Weterynaryjnym:

ZW-2014-09-05_Danio pręgowany jako zwierzę laboratoryjne. Podstawowe zagadnienia z zakresu pielęgnacji i opieki

Ciekawe linki:

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/alternatives-animal-testing-and-safety-assessment-chemicals
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eurl-ecvam-recommendation-zebrafish-embryo-acute-toxicity-test-method-zfet-acute-aquatic
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9713161e.pdf?expires=1476208736&id=id&accname=guest&checksum=A57A99D377675F373ECD3BA4485FCC6A
https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/news/webinar-zebra-fish-embryo-acute-toxicity-test-to-predict-short-term-toxicity-to-fish-and-beyond
na ostatniej stronie, na dole jest link do webinaru - zapraszamy!

Polskie Towarzystwo „Zebrafish” serdecznie zaprasza na warsztaty:
”Principles of zebrafish model in toxicology and behavioural studies” >> INFO

Webinarium zdowotne Building a Zebrafish Health Monitoring Program:
https://www.aalas.org/store/meeting?productId=7081992#.V8xT1vmLRdj

Ukazał się specjalny numer czasopisma Zebrafish, który jest poświęcony zdrowiu i hodowli danio >> LINK

Archiwum

Szanowni Państwo,
W dniu 21 czerwca 2016 o godz 16.00 w sali seminaryjnej 012 Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przy ulicy Ksiecia Trojdena 4 (główne wejście znajduje się od strony ulicy Pawińskiego) odbędzie się zebranie Sekcji Wodnej w celu wybrania przewodniczącego i nakreślenia zadań sekcji na najbliższy czas.
Proponowany harmonogram zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego sekcji (zgodnie z §27 statutu);
2. Ustalenie zasad działania sekcji;
3. Wolne wnioski
Serdecznie Zapraszamy!

dostaliśmy informację o ciekawym kursie na temat zdrowia ryb: >> https://mdibl.org/course/hcmlf-2016/
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji International FishMed Conference on ZebrafishResearch (FishMed2016), która odbędzie się w dniach 18-19 marca 2016 w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże osoby zainteresowane uczestnictwem powinny krótko opisać swoje zainteresowanie badaniami nad danio pręgowanym. Rejestracja trwa do 30 listopada 2015.

Więcej informacji na stronie: www.fishmed2016.pl

pocztowka_FishMed2016