Sekacja 3R i dobrostanu

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę
(Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; Dz. U. 2003; Nr 106; poz.1002 z późn. zm.)

Konkurs International 3Rs prize – ogłoszono nabór – zapraszamy do udziału! nabór wniosków do 6 marca 2020 roku.

Konferencje 2020:

Maastricht: 11th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences 2020

ANTWERPIA:  International conference on Animal Dignity, 3-4 April 2020

PRAGA: SENTIENCE AND SENSIBILITY

Ciekawe seminaria w 2019 roku:

17 października 2019 w KULEUVEN (Belgia) sympozjum: „Zwierzęta w badaniach, nie, chyba że …!” „Animals in research, no unless…!”

Archiwum:

SEMINARIUM OCENA DOTKLIWOŚCI 2018

Scand-LAS

BCLAS Symposium

Symposium: The three Rs in research project design

Zapraszamy na XV Konferencję „Etyczne i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu Zwierząt”, która odbędzie się 3 października 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. INFO

Polecamy lekturę artykułu z czerwcowego wydania Życia Weterynaryjnego >>ZW-06-2017-06_ADA_3R

baner-dla-pollasa

aby skorzystać z bazy należy zalogować się: dane do logowania dostępne na mail: kontakt@pollasa.pl

 po uzyskaniu dostępu można wejść na właściwą stronę i się na niej zarejestrować.

PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI O DOSTĘPNYM MATERIALE BIOLOGICZNYM działająca w ramach forum >>http://forum.pollasa.pl/

W dziale umieszczamy informację o dostępnym lub poszukiwanym materiale badawczym/tkankach/narządach czy zwierzętach poprzez założenie nowego tematu.

Biuletyn RSPCA >> OCTOBER 2016

Nowy film instruktażowy na temat handlingu myszy oparty na badaniach prof Jane Hurst i dr Kelly Gouveia z Uniwersytetu w Liverpoolu >> https://www.nc3rs.org.uk/mouse-handling-tutorial

Zaproszenie na XIV Konferencję Naukową:  Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt

  • CIEKAWE LINKI:

O 3R w badaniach:

www.nc3rs.org.uk

http://www.nature.com/articles/srep14288

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternative_en.htm

Projektowanie doświadczeń:

https://eda.nc3rs.org.uk/

www.etris.leeds.ac.uk/categories.php

https://www.interspeciesinfo.com/organs-and-species/organ-information

http://www.nature.com/news/web-tool-aims-to-reduce-flaws-in-animal-studies-1.19459?WT.mc_id=TWT_NatureNews

Instrukcje dotyczące technik i procedur (filmy instruktażowe, wartości referencyjne):

http://www.jove.com/video/2771/manual-restraint-common-compound-administration-routes-mice

www.procedureswithcare.org.uk

http://www.nc3rs.org.uk/our-resources/blood-sampling

Dobre praktyki w badaniach na zwierzętach gospodarskich i obsłudze:

http://3rs.ccac.ca/en/research/agricultural-research.html

http://www.grandin.com

Humane End Points:

www.humane-endpoints.info/en

Dobrostan zwierząt doświadczalnych:

http://science.rspca.org.uk/sciencegroup/researchanimals/ethicalreview/functionstasks/housingandcare

Metody alternatywne:

organ on a chip/ hodowle 3D: http://mimetas.com

www.emulatebio.com

www.atla.org.uk

www.alttox.org

http://frame.org.uk/the-frame-alternatives-laboratory/

https://www.edqm.eu/en/alternatives-to-animal-testing-1483.html

http://norecopa.no/alternatives

Wskazówki do etycznej oceny projektów naukowych:

http://view.pagetiger.com/EthicalReviewJanuary2015