Zarząd

Prezes:

  • dr inż. Marta Gajewska – Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

Wiceprezes:

  • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Skarbnik:

  • mgr Agnieszka Popielska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Centrum Medycyny Doświadczalnej

Sekretarz:

  • mgr  inż. Anna Kosowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Członkowie Zarządu:

  • dr inż. Katarzyna Kisiel – Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Monika Mikulska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Hanna Kalamarz-Kubiak prof. nadzw. – Instytut Oceanologii PAN

 Komisja Rewizyjna:

  • mgr Katarzyna Pucia – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • mgr inż. Adam Plewiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr inż. Marcin Taciak – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie