Członkostwo

Zasady przystąpienia do PolLASA:

Członkiem naszego stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie nauk medycznych, przyrodniczych lub technologicznych powiązanych z problematyką badań z wykorzystaniem zwierząt, która złoży pisemną deklarację z prośbą o przyjęcie w poczet członków PolLASA.

deklaracja-członkowska_2018

Deklarację należy przesłać na mail: kontakt@pollasa.pl lub/i na adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa.

Składka roczna za członkostwo wynosi 50 zł. Można ją opłacić gotówką skarbnikowi lub przelewem bankowym na rachunek:

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych

Credit Agricole Bank Polska SA 02 1940 1076 3090 8440 0000 0000

w opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko wpłacającego oraz rok za który uiszczana jest składka.

kontakt w sprawie składek:

Skarbnik-Agnieszka Popielska: agnieszka.popielska@umb.edu.pl, tel: 85/6865152, 85/6865153

Serdecznie zapraszamy!