akredytacja

Proces akredytacji:
1. Złożenie aplikacji o akredytację PolLASA (szkolenia@pollasa.pl). Aplikacja musi zawierać:

 • informację, czy kurs/szkolenie organizowane jest po raz pierwszy, czy jest to kolejna edycja
 • częstotliwość przeprowadzania kursu/szkolenia
 • kwalifikacje wymagane od osób aplikujących o przyjęcie na kurs (np. wykształcenie, ukończone
  szkolenia)
 • liczba uczestników szkolenia
 • kopia zgody Lokalnej Komisji Etycznej na wykorzystanie zwierząt podczas trwania
 • kursu/szkolenia (jeśli dotyczy)
 • program szkolenia/kursu
  konspekt zajęć
 • przewidywane efekty kształcenia
 • sposób oceny nabycia umiejętności praktycznych na zajęciach
 • materiały dla kursantów z poprzednich edycji szkoleń (jeśli dotyczy)
 • informacje na temat kwalifikacji osób przeprowadzających szkolenie
 • potwierdzenie opłaty aplikacyjnej

pdf-downloadwięcej w Regulaminie akredytacji szkoleń