Streszczenia

Termin nadsyłania streszczeń: 31 maja 2019 r. na adres: konferencja@pollasa.pl

Zalecenia dotyczące formatowania tekstu streszczenia.

Streszczenie (w języku polskim i angielskim) należy przesłać w formacie pliku .doc przygotowane wg podanego schematu:

Format pionowy A4, wszystkie marginesy 2,5 cm, odstęp miedzy wierszami 1,5·

Tytuł – pogrubiony, wyrównany do lewej, Times New Roman, 12 pkt·

Autorzy – wyrównany do lewej, Times New Roman, 12 pkt·

Afiliacja – wyrównany do lewej, Times New Roman, 10 pkt·

Tekst podstawowy – wyjustowany, Times New Roman, 12 pkt. Maksymalnie 250 słów·

Plakaty w języku angielskim.

Rozmiar plakatów: 60 cm (szer.) x 90 cm (wys.)