ustawa

USTAWA
z dnia 15 stycznia 2015 r o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - 
podpisana 6 lutego 2015 r.
Ustawa ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.
W związku z wprowadzeniem przez dyrektywę 2010/63/UE nowych, bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, ustawa wprowadza regulacje zapewniające wyższe, 
w stosunku do dotychczas obowiązujących, standardy w zakresie ochrony dobrostanu zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. 

czytaj cały tekst ustawy .....
Ustawa z dania 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierzat wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych