Czy naukowcy eksperymentujący na zwierzętach przeżywają w związku z tym stres?

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu prof. Hanny Mamzer poruszającego to ciekawe zagadnienie. Informacja od Pani Profesor: Artykuł jest wynikiem mojej współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: dr hab. Mirosławem Andrusiewiczem, dr Agnieszką Żok i dr Piotrem Białasem. To niecodzienne doświadczenie międzyuczelnianej, interdyscyplinarnej współpracy pozwoliło nam przeprowadzić badania nad zupełnie nieznanym tematem zamkniętym w pytaniu: czy naukowcy eksperymentujący na zwierzętach przeżywają w związku z tym stres? Wyniki są jednoznaczne- doświadczenia na zwierzętach dla bardzo wielu osób stanowią duży koszt emocjonalny. Bezpośrednią motywacja do podjęcia tej tematyki była współpraca z dr hab. Prof. UP Katarzyną Szkudelską, w ramach Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na zwierzętach- bardzo dziękuję Pani Profesor za inspirację. Publikacja tekstu był możliwa dzięki finansowaniu otrzymanemu od władz rektorskich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

LINK do artykułu