Pierwsze Popołudnie z PolLASA “Problemy w zwierzętarni podczas pandemii”

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na Zebraniu Walnym zapraszamy w dniu 15.04.2021 naszych członków na spotkanie on-line poświęcone zagadnieniom funkcjonowania zwierzętarni w czasach pandemii.

Podczas spotkania będziemy dyskutować:

  • Jak Pandemia zmieniła funkcjonowanie w zwierzętarni
  • Na co w Pandemii byliśmy całkowicie nieprzygotowani 
  • Które ze zmian oceniamy jako korzystne 
  • Szukając odpowiedzi na pytanie „co będzie dalej?”

Link do spotkania zostanie przesłany członkom na mail. prosimy o aktualizację adresów w naszej bazie!