Zebranie sprawozdawcze PolLASA 2020

Informujemy, że w dniu 25 marca 2021 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2020.

PLAN ZEBRANIA

10.00 Wykład 1: redaktor Maciej Sas opowie o potrzebie transparentnej komunikacji z opinią publiczną: “Dlaczego o zwierzętach laboratoryjnych mówią głównie celebryci”. Maciej Sas jest dziennikarzem, najpierw związanym z Radiem RMF FM, potem z „Gazetą Wrocławską”. Wiele lat współpracował też w ogólnopolskimi, psiarskimi czasopismami: „Mój Pies” i „Przyjaciel Pies”.

11:15 Wykład 2: dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska z Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Psychologii omówi wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków PolLASA: “Czynniki stresowe w pracy osób prowadzących badania na zwierzętach”. Dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska jest psychologiem organizacji, pracuje na Wydziale Psychologii UW, zajmuje się problematyką dopasowania człowiek-organizacja, kieruje specjalizacją Psychologia Organizacji i Pracy oraz studiami podyplomowymi Psychologia Zarządzania Personelem.

12:00 Zebranie sprawozdawcze.

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków PolLASA.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu PolLASA.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności PolLASA w 2020r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z 2020r
8. Wolne wnioski