Aktualizacja danych

Osoby, które nie dostają informacji mailngowej z PolLASA pilnie prosimy o aktualizację adresów mailowych/danych kontaktowych na adres: kontakt@pollasa.pl

Aktualne adresy mailowe są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zebrania sprawozdawczego i głosowań!