Zebranie sprawozdawcze za rok 2019

Szanowni Państwo,

Z uwagi na sytuację epidemiczną, informujemy,  iż Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – PolLASA, odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 15 września 2020r., o godzinie 11.00

Plan ramowy zebrania:
1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków PolLASA.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu PolLASA.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności PolLASA w 2019r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z 2019r
8. Przedstawienie proponowanych zmian w Ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
9. Wolne wnioski.

Zapraszamy do udziału. Zarząd PolLASA.