! PILNE! Konsultacje w sprawie nowelizacji ustawy

W dniu 31 lipca 2020 roku przedstawiono do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Konsultacje projektu trwają w terminie 21 dni od jego udostępnienia.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: legislacja.nauka@mnisw.gov.pl do 2020-08-24.

INFO: https://www.gov.pl/web/nauka/konsultacje