Popołudnie PolLASA kwiecień

12 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Popołudnie z PolLASA”. Tym razem spotkanie było poświęcone sposobom organizacji praktycznych części szkoleń dla osób uczestniczących i wykonujących. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie oraz wyjaśniali nawzajem swoje wątpliwości. Z dyskusji wyłonił się obraz wskazujący, że kilkugodzinne szkolenia praktyczne przewidziane w ramach kursu są dalece niewystarczające dla solidnego zaznajomienia uczestników kursu z zasadami postępowania ze zwierzętami i szkolenie dalej musi być prowadzone w ramach działalności w ośrodkach użytkownika.

Jedna z uczestniczek spotkania poleciła wykorzystanie w celach szkoleniowych fantomów, które bardzo dobrze sprawdzają się jako pierwszy etap nauki podstawowych procedur.

https://www.bioseblab.com/en/experimental-models/583-rat-training-simulator.html

Prosimy o nadsyłanie pomysłów na tematy kolejnych spotkań!