Zarząd

Prezes:

  • dr inż. Marta Gajewska – Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

Wiceprezes:

  • prof. dr hab. Krzysztof Turlejski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Skarbnik:

  • dr inż. Monika Mikulska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz:

  • dr n. med.  Marta Kuczeriszka – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Członkowie Zarządu:

  • dr inż. Katarzyna Kisiel – Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  • lek. wet. Grażyna Peszyńska-Sularz – Gdański Uniwersytet Medyczny
  • prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Komisja Rewizyjna:

  • mgr inż. Janusz Drebot – Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
  • mgr Agnieszka Popielska – Centrum Medycyny Doświadczalnej w Białymstoku
  • dr inż. Marcin Taciak – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie