Członkostwo

Zasady przystąpienia do PolLASA:

Członkiem naszego stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie nauk medycznych, przyrodniczych lub technologicznych powiązanych z problematyką badań z wykorzystaniem zwierząt, która złoży pisemną deklarację z prośbą o przyjęcie w poczet członków PolLASA.

deklaracja-członkowska_2018

Składka roczna za członkostwo wynosi 50 zł. Można ją opłacić gotówką skarbnikowi lub przelewem bankowym na rachunek:

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych

02-106 Warszawa, ul Pawińskiego 5

Credit Agricole Bank Polska SA

02 1940 1076 3090 8440 0000 0000

w opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko wpłacającego oraz rok za który uiszczana jest składka

kontakt w sprawie składek:

Skarbnik-Agnieszka Popielska: agnieszka.popielska@umb.edu.pl, tel: 85/6865152, 85/6865153

Serdecznie zapraszamy!