Kursy

Informacje o SZKOLENIACH DLA EKSPERYMENTATORÓW (osób PLANUJĄCYCH i WYKONUJĄCYCH doświadczenia oraz UŚMIERCAJĄCYCH zwierzęta) oraz osób SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI DOŚWIADCZALNYMI organizowanych przez PolLASA znajdziesz w zakładce kursy-pollasa

STUDIA PODYPLOMOWE ZWIERZĘTA LABORATORYJNE

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do zarządzania zwierzętarnią lub laboratorium badawczym oraz do planowania i nadzorowania badań z użyciem zwierząt. Program został opracowany na podstawie wytycznych szkolenia kat. D wg FELASA, równocześnie uwzględniając wymagania szkoleniowe dla wszystkich kategorii osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: http://spzl.sggw.pl/