Warsztaty KKE

Nasza konferencja została objęta patronatem Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. KKE podejmie się również przeprowadzenia warsztatów dla członków Zespołów Doradczych ds. Dobrostanu Zwierząt. Szczegółowy program zastanie opublikowany po opracowaniu przez KKE.

KKE patronat