Archiwum

 • Marzec’2017

Informacje o szkoleniu sponsorowanym przez ICLAS >>ICLAS Training

16 marca 2017 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze PolLASA. Członkowie Towarzystwa przyjęli sprawozdania z działalności za rok 2017 i udzielili absolutorium Zarządowi na kolejny rok.

Dziękujemy firmie MMM Polska  za wsparcie przy organizacji zebrania.

 • Luty’2017

 • Polskie Towarzystwo „Zebrafish” serdecznie zaprasza na warsztaty:
  ”Principles of zebrafish model in toxicology and behavioural studies” >> INFO
 • Wszystkich członków Towarzystwa zapraszamy w dniu 16 marca 2017 o godzinie 11.00 na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w naszej siedzibie – Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, ul. Pawińskiego 5 w Warszawie. Szczegóły wkrótce.
 • Styczeń’2017

 • Nowe Rozporządzenie MRiRW w sprawie warunków utrzymania zwierząt doświadczalnych.
 • Ogłoszenie o naborze na kierownika zwierzętarni >> PRACA

2016_pollasa_www

 

Zapraszamy do udziału wirtualnym spotkaniu: the Free 2017 Laboratory Animal Sciences Virtual Event

Nowy film instruktażowy na temat handlingu myszy >> zakładka 3R

Zapraszamy na zebranie naukowe Członków PolLASA, które odbedzie się w dniu 25 listopada 2016 roku w Olsztynie.  OLSZTYN INFO

Proponowane miejsce noclegu: HOTEL PARK

Z ogromną przykrością zawiadamiamy, że 23 września 2016 odszedł Pan prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski, Członek Honorowy naszego Towarzystwa. Informacje: http://www.biol.uw.edu.pl/pl/component/content/article/2069-prof-andrzej-krzysztof-tarkowski

 • Sierpień’2016

  Zaproszenie na XIV Konferencję Naukową:  Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt

 • Plan_Konferencji
 • Karta_zgloszeniowa
 • Czerwiec’2016

  Uruchomiliśmy PLATFORMĘ WYMIANY INFORMACJI O DOSTĘPNYM MATERIALE BIOLOGICZNYM działająca w ramach forum >>http://forum.pollasa.pl/

  Zaczynamy nabór na lipcowe szkolenie dla eksperymentatorów >> info

 

 • Maj’2016

 

Zapraszamy na konferencję International Seminar on Behavioral Methods. Informacje >> behavioral-fleyer-dl_2016behavioral-baner2

 • Marzec’2016

List otwarty z odpowiedziami na pytania z Gazety Wyborczej Odpowiedź GW

Zapraszamy na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zaplanowane na 10 marca 2016 roku w IMDiK PAN w Warszawie. PROGRAM

 • Styczeń’2016

 

Szanowni Państwo, w linku zaproszenie na Kongres FELASA 2016  organizowany w Brukseli w dniach od 13 do 16 czerwca:  http://felasa2016.eu

Od lutego zaczynamy nowy cykl szkoleń. Informacje: http://pollasa.pl/kursy/kursy-pollasa/

 • Grudzień’2015

2015_XM

Rok 2015 zakończyliśmy cyklem szkoleń dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Od czerwca zorganizowaliśmy 15 kursów w wielu miastach w Polsce.

 • Listopad’2015

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach  ogłasza nabór kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Zgłoszenia do dnia 11 GRUDNIA 2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji)

informacje na temat naboru: BIP

——————————-

Zapraszamy do udziału w Kursie umożliwiającym uzyskanie uprawnień przewidzianych Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych (D. U. 26 luty 2015 poz. 266) w dniach 14-18 grudnia 2015 r. w Warszawie. Fundatorem Kursu jest Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język angielski, umożliwiając cudzoziemcom zdobycie uprawnień przewidzianych w polskim prawie.
___
We invite you to participate in the Course, which allows obtaining the rights working with laboratory animals. The rights are restricted by the Polish Law – Resolution on the animals protection used for scientific and educational purposes (DU 26 February 2015 pos. 266). The course will take a place on December 14-18, 2015 in Warsaw. The course is funded by the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw.
All lectures will be translated into English, that will allow also foreigners to acquire the legal rights working with animals, provided by Polish law.

Organizator/Organizer:                              Sponsor Strategiczny/Strategic Sponsor:

pollasamyszka139                      IIM fm

 • Październik’2015

PolLASA oraz  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji:

International FishMed Conference on ZebrafishResearch (FishMed2016)

 • Wrzesień’2015

W dniach 7-9 września odbyła się IV Konferencja ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH – składamy serdeczne podziękowania Wykładowcom, Sponsorom, oraz wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

We Wrześniu rozpoczynamy również kolejną turę szkoleń dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych >> LINK

 • Sierpień’2015

W Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW ukazało się ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach >> LINK

Lipiec’2015

W czerwcu i lipcu odbyły się 3 pierwsze cykle szkoleń organizowanych przez PolLASA dla osób planujących i wykonujących doświadczenia oraz uśmiercających zwierzęta doświadczalne.

Czerwiec’2015

Zapraszamy do zakładki kursy – znajdą tam Państwo informacje o planowanych w czerwcu, lipcu oraz wrześniu szkoleniach zgodnych z wymogami nowej ustawy.

Maj’2015

Nowe projekty rozporządzeń:

szkolenia; KKE i LKE; wykaz zwierząt

Marzec’2015

Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji / zakładka Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: zostały zamieszczone projekty rozporządzeń do nowo uchwalonej ustawy >> więcej

Dz.U. 2015 poz. 266 – została opublikowana Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ustawa wchodzi w życie 27 maja 2015 roku.

Ustawa z dania 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierzat wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję”Zwierzęta w badaniach naukowych” – zapraszamy – zakładka konferencja 2015

Zapraszamy na zebranie walne PolLASA w dniu 18 marca 2015 o godzinie 13.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, ul. Pasteura 3 w Warszawie. Od godziny 11.15 zapraszamy na wykłady -program:  2015_marzec_walne

Luty’2015

6 lutego 2015 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ustawa wejdzie w życie 3 miesiące po dniu ogłoszenia.

Styczeń’2015

Zapraszamy do udziału w IV Konferencji Zwierzęta w Badaniach Naukowych >>> info

Grudzień’2014

Sprawozdanie z X szkolenia > szkolenie 2015
Zapraszamy na szkolenie >> X szkolenie

Wrzesień’2014

 Zapraszamy na zebranie walne PolLASA

Październik’2014

Czerwiec’2014

Zapraszamy na konferencję  ZEBRAFISH MEETINGflyer_5.06.2014

Maj’2014

Serdecznie zapraszamy na seminarium do Krakowa – więcej informacji Kraków_1014
Zapraszamy!

Marzec’2014

 • Walne zebranie sprawozdawcze PolLASA odbędzie się 27 marca 2014 roku o godz. 11.00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie
  Zapraszamy!Luty’2014Dostaliśmy informację o Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Rus-LASAlogorus-lasa

Grudzień’2013

 

 • Listopad’2013

Info na temat sympozjum ICLAS-CALAS 2015

 • Październik 2013

Zapraszamy do udziału w konferencji oraganizowanej przez AALAS-FELASA
Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez GUMed >> INFO

Wrzesień’2013

Zapraszamy do udziału w szkoleniu >> INFO
WORKSHOP PATHOLOGY
WORKSHOP MICROBIOTA

konferencja 2013
Lipiec’2013

Czerwiec’2013

Kwiecień’2013

Marzec’2013

 • Kurs dla eksperymentatorów – kategoria B FELASA organizowany na Uniwersytecie w Zurychu
  INFORMACJE: http://www.basel-declaration.org/
 • Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
  Decyzją Walnego zebrania członków PolLASA nowym Prezesem Stowarzyszenia została wybrana jednogłośnie dr Marta Gajewska. Poza tą zmianą Zarząd na następną kadencję pozostał w dotychczasowym składzie. ZEBRANIE POLLASA 2013

Luty’2013

 • Zapraszamy do udziału w konferencji:
  Konferencja 2013

Listopad’2012

 • Serdecznie zapraszany na spotkanie organizowane w dniu 13 grudnia 2012 roku przez PolLASA SPOTKANIE_INFO_13_12_12

Czerwiec’2012

MAJ 2012

 • Zaproszenie na konferencję w Budapeszcie INVIT_CEELA-II
 • Zaproszenie na zjazd PolLASA  Zjazd_Pollasa_marzec_2012
  • Dzięki uprzejmości wykładowców udostępniamy prezentacje z konferencji
  • Nowe szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami
  • osoby/instytucje chcące otrzymać rachunek za udział w konferencji proszone są o kontakt na adres mailowy monika_mikulska@sggw.pl

 

 • Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w II Konferencji ZWIERZĘTA W BADANIACH NAUKOWYCH
 • Nowe kursy dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami – > więcej

Listopad 2010

 • Rusza nasza strona internetowa

Czerwiec 2010 roku – zostaje zarejestrowane stowarzyszenie PolLASA